Ušli maloljetni, poginuli maloljetni...

Kategorija: Teme • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Donosimo spisak boraca koji su ušli maloljetni u borbene jedinice i poginuli kao maloljetni...
To nije samo spisak sa brojevima, slovima , datumima rođenja, to je spisak sinova, spisak mladosti, spisak pun srčanosti, nevinosti...

Pročitaj više

Vratite čast i ponos maloljetnom borcu!

Kategorija: Zakoni • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Udruženje boraca - maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. - ’95 Kantona Sarajevo poziva sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini na donošenje programa zbrinjavanja bivših maloljetnih boraca čime će se vratiti čast, ponos, dignitet maloljetnom dobrovoljcu, borcu, branitelju koji trenutno trpi diskriminatorski odnos raznih vlasti od 1996. i dalje...

Pročitaj više

Općina Novi Grad Sarajevo naredila rušenje spomenika poginulim borcima – maloljetnicima

Kategorija: Aktuelnosti • Objavljeno: • Broj komentara: 2

Iz Općine Novi Grad naložili su uklanjanje murala sa fasade jedne stambene zgrade, koji su iscrtali članovi Udruženja maloljetnih dobrovoljaca odbrambeno-oslobodilačkog rata iz Sarajeva, kao spomenik njihovim poginulim saborcima.To je naljutilo više od 1000 članova ovog Udruženja.

Pročitaj više

12

Najnovije

Najčitanije