Konkurs za obavljanje volonterskog staža

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je konkurs za utvrđivanje liste branitelja i članova njihovih porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za obavljanje volonterskog staža.

Pročitaj više

Konkurs za zapošljavanje 4.000 radnika u FBiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Federalni zavod za zapošljavanje objavio je Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva 2015.

Pročitaj više

UNDP finansira pet projekata civilnog društva u Novom Sarajevu

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

UNDP je objavio konačnu rang listu projekata za Općinu Novo Sarajevo, a na osnovu Javnog poziva organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Jačanje lokalne demokratije – LOD IV.

Pročitaj više

Minstarstvo za boračka pitanja KS prihvatilo četiri projekta pisane riječi o odbrani BiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ministarstvo za boračka pitanja kantona Sarajevo donijelo je Odluku o prihvatanju projekata pisane riječi sa tematikom iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. – 1995. godine za 2015. godinu

Pročitaj više

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari