Abdićevci se ušunjali u zakon o braniocima

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 2

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata dostavilo je Vladi FBiH Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa sugestijom da ga uvrstili na dnevni red svoje prve naredne sjednice radi razmatranja i upućivanja u parlamentarnu proceduru.

Pročitaj više

Vlada FBiH smanjila budžet za nabavku automobila RVI-paraplegičarima

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Vlada Federacije BiH izmijenila je Uredbu o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila stopostotnim ratnim vojnim invalidima prve grupe.

Pročitaj više

Savez demobilisanih boraca FBiH protiv izmjena Zakona o prebivalištu

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 2

Savez demobilisanih boraca odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine Federacije Bosne i Hercegovine pozvao je delegate u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da bojkotom sjednice zaustave donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu Bosne i Hercegovine, koji će se naći na dnevnom redu 24. januara

Pročitaj više

Dopuna zakona o pravima odlikovanih boraca FBiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA FBiH

Pročitaj više

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari