Zakon o radu FBiH (I dio)

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Zakon o radu FBiH sa zakonskim izmjenama i dopunama

Pročitaj više

Zakon o radu FBiH (II dio)

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Zakon o radu FBiH sa zakonskim izmjenama i dpounama

Pročitaj više

Tekst presude Ustavnog suda FBiH o povoljnijem penzionisanju branilaca

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

1. Utvrđuje se da su odredbe čl. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 16., 23. i 27. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/13) saglasne Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
2. Utvrđuje se da odredba člana 15. stav (1) istog Zakona nije saglasna Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Presudu objaviti u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Pročitaj više

Ustavni sud FBiH: Status branioca svima sa dva svjedoka!

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ustavni sud Federacije BiH dostavio je danas presudu kojom je utvrđeno da samo član 15 stav I Zakona o prijevremenom povoljnijem penzioniranju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata nije u skladu s Ustavom FBiH, dok je za ostale članove tog zakona potvrdio ustavnost.

Pročitaj više

1234...{ + }9

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari