Radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA III/III dio

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je krenulo u januaru 2016. godine sa reformom Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica. u nastavku donosimo radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA. (III / III-dio)

Pročitaj više

Radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA II/III dio

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je krenulo u januaru 2016. godine sa reformom Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica. u nastavku donosimo radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA. (II / III dio)

Pročitaj više

Radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA I/III dio

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata je krenulo u januaru 2016. godine sa reformom Zakona o pravima demobilisanih branitelja i članova njihovih porodica. u nastavku donosimo radni tekst ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA.

Pročitaj više

Samostalna uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje i staž

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 4

Ukoliko niste zdravstveno osigurani jer ne radite, niste prijavljeni na biro i nemate supružnika ili roditelja koji bi vas mogao osigurati, možete se osigurati tako što ćete, ukoliko imate sredstava, zdravstveno uplaćivati sami sebi. Isto možete uraditi i za penziono-invalidsko osiguranje.

Pročitaj više

1234...{ + }9

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari