Uredba o odlikovanjima Republike BiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Na 246. sjednici Predsjedništva RBiH održana 14. aprila 1994. godine, dan uoči obilježavanja druge godišnjice Armije RBiH na inicijativu Ministarstva odbrane, jednoglasno, uz kratku raspravu, usvojen Prijedlog Uredbe sa zakonskom snagom o odlikovanjima RBiH i Prijedlog odluke o dodjeli odlikovanja povodom Dana Armije.

Pročitaj više

Nacrt zakona o boračkim udruženjima iduće sedmice pred parlamentarcima

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Nacrt federalnog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, čiji je cilj da se tačno zna koja su to reprezentativna udruženja boračke populacije, razmatrat će iduće sedmice Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Pročitaj više

Kako do čina, zasluženog u ratu?

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

U vezi sa upitima čitalaca, veteran.ba prenosi odgovor MOBiH vezano za način ostvarivanja prava na činovanje, koja proizilaze iz posjedovanja vojničkog čina zasluženog u ratu.

Pročitaj više

Ko to tamo pjesmu pjeva...!?

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

U prošlogodišnju Komisiju/Radnu grupu federalnog ministarstva koja će raditi na izradi prijedloga Zakona o demobilisanim borcima imenovani su: Tatjana Pejaković, Ibrahim Ganibegović, Nezim Ćatić, Enisa Teskeredžić, Nerzudin Vihrić, Nermin Bise, Branko Matošin, Nikica Tomić, Ibro Žiga, Miroslav Škoro, Murat Silajdžija, Ismet Imamović i Nijaz Hodžić.

Pročitaj više

1234...{ + }9

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari